1. Haberler
 2. Öne Çıkan
 3. KURTULUŞ İTTİFAKI YOLDA..! 19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN..

KURTULUŞ İTTİFAKI YOLDA..! 19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN..

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala
Örnek Resim

Ne demişti büyük önder Mustafa Kemal Atatürk; “Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim.”

Siz siz olun umudunuzu yitirmeyin zira ülke sahipsiz değildir.!

Hep ne diyordunuz; “Atatürkçü partiler bölünmeyin lütfen bir araya gelin..”

Dediğinizi yaptık ve bir araya geldik..

Atatürk çizgisindeki beş parti geleceğin teminatı olan Kurtuluş İttifakı’nın temellerini attık..

Artık kollar sıvandı ve ülkenin kurtuluş reçetesi yazılıyor..

Bu birliktelik çok yakında daha da genişleyecek ve ülkemizi hep birlikte hasretini çektiğimiz fabrika ayarlarına geri döndüreceğiz..

Neyi yıktılarsa yeniden yapacağız..

Neyi sattılarsa yerine koyacağız..

Milli tahribatı bir bir onaracağız..

Ata’yı ve kahraman ecdadı milletle yeniden buluşturacağız..

Milli günleri ve bayramları eskiden olduğu gibi yine büyük bir coşku içinde kutlayacağız..

Tüm mağduriyetleri gidereceğiz ve boynu bükük tek bir vatandaş bırakmayacağız..

Derhal adrese dayalı bir nüfus sayımı yaparak mevcut vatandaş envanterini tüm açıklığıyla ortaya koyacağız..

Usulüne uygun verilmemiş tüm vatandaşlıkları iptal edeceğiz..

Demografik tahrifata dur diyeceğiz..

Mültecileri geldikleri gibi göndereceğiz..

Nereden buldun yasası çıkaracağız ve geçen 22 yılı kapsayacak şekilde edinilmiş tüm haksız kazançları ortaya çıkararak hazineye irat kaydedeceğiz..

Camiyi, okulu, kışlayı siyasetten arındıracağız..

Türkiye Cumhuriyeti’nin şeyhler, müritler, mürşitler ülkesi olmasına izin vermeyeceğiz..

Atatürk’ün; “Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, başarı için en hakiki mürşit ilimdir, fendir” sözünü her zaman şiar edineceğiz..

Anayasanın değiştirilmesi dahi teklif edilemez maddelerinin, 66 maddesinin ve bu minvaldeki demokratik hak ve özgürlüklerin her zaman koruyucusu olacağız; ortadan kaldırılmasına asla izin vermeyeceğiz..

Parlementer sistemin yeniden ve en güçlü şekilde tesis edilmesini sağlayacağız..

Yasama, yürütme ve yargının tarafsızlık ilkesi içinde, ülkenin ve milletin azami menfaatini gözeterek, dengeli ve tamamlayıcı şekilde çalışmasını temin edeceğiz..

Baskı ve korku düzenine son vereceğiz..

Basın ve yayın kuruluşlarını yandaşlardan arındırıp özgür ve tarafsız hale getireceğiz..

Adaletin çarklarını yeniden döndüreceğiz..

Başında milli olan tüm kurumları adına yakışır hale getireceğiz..

Kalkınmada Atatürk’ün milli yatırım ekonomi modelini esas alacağız ve İzmir’de yapılan iktisat kongrelerini yeniden hayata geçireceğiz..

Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet İstatistik Enstitüsü, Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü, Sümerbank ve daha birçok kapatılmış stratejik kurumu çağın koşullarına uygun olarak yeniden açacağız..

Kızılay, Yeşilay, Türk Hava Kurumu gibi hayati kurumlara kuruluş amacına uygun olarak yeniden işlerlik kazandıracağız..

Köy enstitülerini günün koşullarına uygun olarak yeniden açacağız..

Köylüyü milletin efendisi olduğunu yeniden hissettireceğiz..

İlk mektebi olmayan tek bir köy dahi bırakmayacağız..

Üniversiteleri özerk hale getireceğiz ve yurdu olmayan tek bir eğitim kurumu bırakmayacağız..

Tarikat yurtlarının tamamını kamulaştıracağız..

Beyin ve sermaye göçünün durmasını sağlayacak tüm imkanları seferber edeceğiz..

Andımız ve İstiklal Marşımızı huzur içinde okutacağız..

T.C. ibaresini yeniden tüm resmi binalara altın harflerle yazacağız..

Vatanımız ve milletimizin onuru olan şanlı bayrağımızı 81 vilayette gururla dalgalandıracağız..

Menfaati için milleti kul, parasını pul eden anlayışa son vereceğiz..

Cumhuriyet rejimine, parlementer sisteme, laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti anlayışına sonuna dek sahip çıkacağız..

Her türlü ayrımcılığa son vererek yönetimde vatandaşlık ilkesini esas alacağız..

Mîsâk-ı Millî sınırlarımızı namus bileceğiz ve korunması için her an teyakkuz halinde olacağız..

Büyük önderimizin “Yurtta sulh cihanda sulh” ilkesine her zaman bağlı kalacağız..

Muasır medeniyet yoluna konmuş tüm bariyerleri yıkarak çağdaş bir toplum yaratacağız..

Nerede bir ihanet, yardım ve yataklık, kayırma ve torpil, hırsızlık, rant ve rüşvet varsa yapanın yanına kar bırakmayacağız..

Sabrınızı zorlamamak için buradan ifade etmediğim lakin özlemini çektiğiniz daha birçok hizmeti hayata geçirerek ülkemizi muasır medeniyetlerin üzerine taşımak için ne mümkünse yapacağız ve yok edilen milli onurumuzu yeniden tesis edeceğiz..

Şundan emin olunuz ki ülkeyi bu hale getiren zihniyeti tarihin karanlığına gömeceğiz ve geleceğe ibret olsun diye yapılanları yapanın yanına asla kâr bırakmayacağız..

Dr. Vecdet Öz

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN..

Aziz Türk Milleti,

Bugün, Samsun’dan başlatılan milli mücadelenin 105. yıldönümüdür.

“19 Mayıs 1919” bir avuç vatan evladının dinlenmemek ve dönmemek üzere yola çıktıkları kutsal bir gündür..

Osmanlı İmparatorluğu işgal edilmiş, vatanın her köşesi ele geçirilmişti. İşgal kuvvetlerinin karargahı haline gelmiş olan liman şehri Samsun o tarihte stratejik bakımdan büyük bir öneme sahipti. Karadeniz’den Orta Anadolu’ya açılan en rahat ve güvenilir kapıydı. Bu nedenle, İngilizler 9 Mart 1919 tarihinde Samsun’a askerî bir birlik çıkarmışlardı..

Buna tepki olarak Türk Makinalı Tüfek birliğinden Hamdi adındaki bir teğmenin askerlerini alarak dağa çıkması dikkatleri bu bölgeye çekti..

İngiliz Yüksek Komiserliği’nin Türk halkının silâhlandığı konusundaki şikayetleri üzerine devlet bu bölgeye güvenilir bir kumandanın olağanüstü yetkilerle gönderilmesi kararını aldı..

Bu kumandan Mustafa Kemal Atatürk’tü..

Artık kurtuluşa yürüyen yolun kapısı aralanmıştı!..

Nihayet binbir güçlüğe ve prosedür engeline rağmen Bandırma Vapuru’nun yola çıkma kararı alındı ve bu kutlu yolculukta Atatürk’e eşlik edecek olan kader arkadaşları belirlendi…

Gemi mürettebatının isim listesi:

 1. Gemi süvarisi İsmail Hakkı Durusu
 2. Gemi süvari yardımcısı Üsküdarlı Tahsin Kaptan
 3. Çarkçı Başı Mehmet Ağa Oğlu Hacı Süleyman
 4. Gemi Katibi İsmail
 5. Lostromo Hasan Reis
 6. Serdümen Göreleli Ali Oğlu Basri
 7. Ambarcı Rizeli Süleyman Oğlu Mahmut
 8. Ambarcı Silivrili Hasan Oğlu Mehmet
 9. Tayfa Süleyman Oğlu Cemil
 10. Tayfa Hüseyin Oğlu Rahmi
 11. Tayfa Mesut Oğlu Temel
 12. 1. Kamarot Muharrera Oğlu Hacı Tevfik (Ulusu)
 13. Kamarot İbrahim Oğlu Mehmet
 14. Kamarot Yamağı Mustafa Oğlu Halit
 15. Ateşçi Koyunhisarlı Yusuf Oğlu Halit
 16. Ateşçi Rizeli Arif Oğlu Mansur
 17. Ateşçi Osman Oğlu Hacı Hamdi
 18. Kömürcü Hasan Oğlu Mehmet
 19. Kömürcü Mehmet Ali Oğlu Ömer Faik
 20. Vinçci İsmail Hakkı
 21. Vinçci Ali Oğlu Galip

Komuta kademesi, nefer ve personelin isim listesi:

 1. 9. Ordu Müfettişi Mirliva(Tuğgeneral) Mustafa Kemal (Atatürk)
 2. 3. Kolordu Komutanı Erkan-ı Harp Mir Alayı (Kurmay Albay) Re’fet (Bele Paşa)
 3. Müfettişlik Kurmayı Başkanı Erkan-ı Harp Mir Alayı Manastırlı Kazım (Dirik Paşa)
 4. Müfettişlik Sağlık Daire Başkanı Tabip Miralay İbrahim Tali (Öngören)
 5. Kurmay Başkan Yardımcısı Erkan-ı Harp Kaymakamı (Kurmay Yarbay) Mehmet Arif Bey (Ayıcı)
 6. Karargah Erkan-ı Harbi ve İstihbarat ve Siyasi şube Müdürü Erkan-ı Harp Binbaşısı Hüsrev Gerede
 7. Müfettişlik Topçu konutanı Topçu Bin Başı Kemal Bey (Doğan)
 8. Müfettişlik Sağlık Daire Başkan Yardımcısı Tabip Bin Başı Refik Bey (Saydam)
 9. Müfettişlik Baş Yaveri Yüz Başı Cevat Abbas Bey (Gürer)
 10. Dr. Yüzbaşı Behçet Efendi
 11. Kurmay Mülhakı Mümtaz (Tunay)
 12. Kurmay Mülhakı Yüz Başı İsmail Hakkı (Ede)
 13. Müfettişlik Emir Subayı Yüz Başı Ali Şevket (Öndersev)
 14. Karargah Komutanı Yüz başı Mustafa Vasfi (Süsoy)
 15. Mülhak Yüz Başı Rauf
 16. Yüz Başı Hersekli Ahmet Efendi
 17. Kurmay Başkanı Emniyet Subayı Üsteğmen Hayati
 18. Kurmay Mülhakı 3. Kolordu Komutan Yaveri Üsteğmen Arif Hikmet (Gerçekçi)
 19. İaşe Subayı Üsteğmen Abdullah (Kunt)
 20. Mülhak Teğmen Zebur
 21. Müfettişlik İkinci Yaveri Teğmen Muzaffer (Kılıç)
 22. Emir Subayı Teğmen Ruhsat
 23. Adli Müşavir Ali Rıza Efendi
 24. Tabur Hesap Memuru Rahmi Efendi
 25. Tabur Hesap Memuru Ahmet Nuri Efendi
 26. 1. Sınıf Katip Faik Efendi (Aybars)
 27. 4. Sınıf Katip Memduh Bey (Atasev)
 28. Zabit Vekili Tahir Efendi
 29. Alay Katibi Yahya Efendi
 30. Tabur Katibi Süleyman Fehmi Efendi
 31. Hesap Memuru Şükrü Efendi
 32. Kıdemli Çavuş Osman Nuri Oğlu Ali Faik
 33. Kıdemsiz Çavuş İbrahim İzzet Oğlu Atıf
 34. Çavuş Mustafa Oğlu Kemal
 35. Çavuş Kemal Oğlu Mustafa
 36. Onbaşı Tevfik Oğlu Adem
 37. Onbaşı Ali Oğlu Refet
 38. Onbaşı Abdullah Oğlu Ali
 39. Nefer Hüseyin Oğlu Mehmet
 40. Nefer Ahmet Oğlu Emin
 41. Nefer Mustafa Oğlu İsmail
 42. Nefer İbrahim Oğlu Ömer
 43. Nefer Kerem Oğlu Mehmet
 44. Nefer Mehmet Oğlu Mehmet
 45. Nefer Hasan Oğlu Ulvan
 46. Nefer Mehmet Oğlu Durmuş
 47. Nefer Mehmet Oğlu Ali
 48. Nefer Şakir Oğlu Nuri
 49. Nefer Hasan Oğlu Hüseyin
 50. Nefer Abdullah Oğlu Musa
 51. NeferAbdullah Oğlu Mehmet
 52. Nefer Mehmet Oğlu Hasan
 53. Nefer Bekir Oğlu Mahmut
 54. Nefer İhsan Oğlu Mehmet Lütfi
 55. Nefer Ali Oğlu Musa

Gemide toplam 76 kişi bulunmaktaydı.

Atatürk’ün Kız Kulesi açıklarında intikal ettiği Bandırma vapuru yolcularıyla birlikte 16 Mayıs 1919 Cuma günü öğleden sonra Galata rıhtımından hareket etti. 17 Mayıs 1919 Cumartesi günü saat 21.40 sıralarında İnebolu’ya oradan da 18 Mayıs 1919 Pazartesi günü şafak vakti Samsun Kalyon Burnu mevkiine vardı ve yolcular sandallarla merkez iskelesine çıkarıldı.

Atatürk, İstanbul’dan başlayan ve Samsun’da sona eren yolculuk esnasında görevli bir askerdi ve giyimi de buna uygundu ancak Samsun’a ayak bastığı günden birkaç gün sonra asker değil sivil olarak hareket edecekti.

Samsun’a çıkışında gördüğü manzara pek parlak değildi. Şehirde İngiliz işgal kuvvetleri vardı. Pontusçular sokaklarda kol geziyordu ve halk kendisini bile koruyamayacak durumdaydı..

Atatürk bugün müze haline getirilen Hıntıka Palas’ta kaldıkları süre içinde hep bu sorunları düşündü. Yolculukta geçirdiği uykusuz geceler sona ermemişti, artık yeni uykusuz geceler başlıyordu. Ama onda ve onun gibi düşünenlerde bu azim oldukça hiçbir engel aşılmaz değildi..

Bu kutsal yolculuk Türk Milleti için bir dönüm noktası ve kurtuluşun başlangıcı idi..

Türk Milleti Birinci Dünya Savaşı sonrasında kötüleşen koşullar içinde kurtuluş çareleri ararken bir anda Mustafa Kemal Atatürk ortaya çıktı ve Samsun’a ayak basarak kurtuluşa giden yolu açtı…

19 Mayıs, Türk Milletinin zafere uzanan kaderinin dönüm noktası oldu.

Ulu Önder’in Samsun’a ayak basışının taşıdığı önemi, Atatürk’ün Büyük Nutku’nu 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışı ile başlatmasından anlamak mümkündür.

Atatürk, Millî Mücadele’yi başlatmak üzere Samsun’da Anadolu topraklarına ayak bastığı bu tarihi günü, önemini kavramaları için Türk gençliğine armağan etmiştir.

Büyük önder Atatürk;
“Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum..” derken Türk gençliğine olan büyük güvenini de ifade etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında yaşanan zorlukları her zaman göz önünde tutarak 19 Mayıs’ın önemini özellikle içinden geçtiğimiz bu süreçte çok iyi kavramalıyız ve kuyruk acısı olan iç ve dış hainlerin tüm engellemelerine rağmen sahip çıkarak her yıl artan bir coşku içinde kutlamalıyız.

19 Mayıs Şehri Samsun’un bir evladı olmanın gururu ile büyük Türk Milletinin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını ve Milli Mücadelenin 105. yıldönümünü yürekten kutluyorum..

Dr. Vecdet Öz

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
KURTULUŞ İTTİFAKI YOLDA..! 19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN..
Yorum Yap

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Sonsöz Gazetesi | İlkeli Gazeteciliğin Yerel Öncüsü ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin