BİR ÜLKEYİ ELE GEÇİRMEK Mİ İSTİYORSUN?

0
179

 

Önce dış güçlere biat et,
Siyaseti dışarıdan tanzim et,
Demokrasiyi tahrip et,
Ayakları baş, başları ayak et,
Devleti yandaş kadrolarla yönet,
Gündemi sanal sorunlarla meşgul et,
Halkı atasına düşman et,
Ordusunu imha et,
Bayrağını paçavra et,
Tarihini ve milli kahramanlarını unuttur,
Ekonomik özgürlüğünü elinden al,
Borçlanmayı ve kredili yaşamı teşvik et,
Halkı günlük yaşat,
Hayatını zindan et,
Her türlü yabancı parayı kullanılır hale getir,
Parasını mangır et,
Rüşveti ve yolsuzluğu yaygınlaştır,
Ticari ahlakı yok et,
Gümrük birliği ve ithalatı serbest bırak,
Üretim ve istihdama dayalı olmayan tüketim ve rant ekonomisi icat et,
Borçlanmayı ve israfı teşvik et,
İhtiyaç olmadığı kadar inşaat üret,
Milli serveti inşaat sektöründe bloke et,
Milli yatırımları durdur,
Milli serveti yabancıya sat ve yok et,
Bankacılık sistemini yabancıya devret,
Ekonomiyi dışarıdan idare et,
Yabancılara toprak ve mülk edinme hakkı ver,
Tarım ve hayvancılığı yok et,
Köylüyü, çiftçiyi mağdur et,
Ülkeyi talan et,
Mültecilere kucak aç ve vatandaşlık ver,
Demografik yapıyı ve ulus devlet anlayışını yok et,
Milli dili ve kültürü tahrip et,
Tarihi eserleri talan et,
Kültür mirasını yok et,
Eğitim sistemini çökert,
Laikliği tartışmaya aç,
Sürekli din devleti telafuz et,
Manevi değerleri ve ahlâkı yozlaştır,
Dini anlaşılır olmaktan çıkar,
Sürekli hurafe telkin et,
Dinci teröristleri devlete taşı,
Devlet imkanlarını peşkeş çek,
Düşmanları baş tacı et,
Anayasayı rayından çıkar,
Adaleti payanda et,
Basını yandaş et,
Televizyon ve gazeteleri ele geçir,
Gazetecileri tehdit et,
Özel mahkeme ve cezaevleri kur,
Korku rejimi oluştur,
Karşı çıkanı tehdit et,
Direnen olursa kodeste adam et,
Rant ekonomisi yarat,
Yandaşı zengin et,
Tüm bu gerçek ortaya çıksa bile derhal inkar et,
Aldatıldık de, ağla, isyan et,
Suçu yol arkadaşına at, paralel ilan et,
Sistemi vesayet altına al,
Parlementoyu by-pass et,
Kanun kural tanıma bildiğin yolda devam et,
Hataları bürokratlara mal et,
Azarla, görevden al, halka şikayet et,
Yenisini ata yoluna devam et,
Sonunda mücbir bir durum icat et,
Anayasayı değiştir, son noktayı koy,
Artık ülke senindir, krallığını ilan et,
Lakin patronlarını kızdırma sürekli itaat et..

Dr. Vecdet Öz

Bir Cevap Yazın